Diensten

Wat bieden wij

Bewindvoering

Soms is iemand door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat om zijn of haar eigen financiën te regelen. Is dat bij u ook het geval of kent u iemand bij wie dit het geval is? Dan biedt beschermingsbewindvoering misschien uitkomst.

Beschermingsbewindvoering is vooral bedoeld om u te beschermen. Dit zorgt ervoor dat anderen geen misbruik kunnen maken van uw situatie. Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onder bewindstelling genoemd. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en zorgt er onder andere voor dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt.
Beschermingsbewind moet worden aangevraagd bij de kantonrechter. De Vier Punten Groningen V.O.F. kan u daar bij helpen. U heeft hiervoor geen advocaat nodig.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de volgende video:

Budgetbeheer

Dit wordt ook wel inkomensbeheer genoemd en is bedoeld voor mensen die hun financiële huishouding niet meer op orde hebben of kunnen krijgen, en hierbij ondersteuning nodig hebben.

Wanneer u nog goed begrijpt dat de rekeningen betaald moeten worden, maar u vergeet regelmatig te betalen, of u betaalt teveel andere rekeningen waardoor te weinig geld overblijft voor uw vaste lasten, dan kan budgetbeheer een prima oplossing zijn.

Na aanmelding wordt met u een intakegesprek gehouden, waarin uw financiële stuatie wordt besproken en een (voorlopig) budgetplan wordt gemaakt. Om uw financiën te kunnen beheren sluiten wij een contract met u af. Hierin wordt opgenomen welke werkzaamheden De Vier Punten Groningen V.O.F. voor u gaat verrichten. Dit contract wordt tijdens het intakegesprek doorgenomen en ondertekend.

Bij Budgetbeheer blijft u nog steeds zelf verantwoordelijk voor het doen van diverse zaken, zoals het verzorgen van uw belastingaangifte/toeslagen, het aanvragen van kwijtschelding, het (in overleg) treffen van betalingsregelingen. Ook hierbij kan de Vier Punten Groningen V.O.F. u behulpzaam zijn.

Bij budgetbeheer openen wij voor u een beheerrekening, die door ons wordt beheerd. Via deze beheerrekening worden de inkomsten en uitgaven geregeld.

Download intake formulier
Image

"Respect, betrokkenheid, creativiteit en passie geven richting aan onze missie."

Onze tarieven.

De vergoeding voor het beschermingsbewindvoering is vastgelegd in een ministeriele regeling. De tarieven voor 2022 vindt u hieronder.
Download Tarievenkaart 2022

Wanneer bij de rechtbank een aanvraag voor beschermingsbewindvoering wordt ingediend, brengt de rechtbank hiervoor (eenmalig) kosten (griffierechten) in rekening bij de aanvrager.
Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt €86,- (tarief griffierecht 2022).

Indien de betrokkene onvoldoende draagkracht heeft om de kosten uit eigen inkomen of vermogen te betalen kan een beroep worden gedaan op bijzondere bijstand.