Over ons

Wie zijn wij
Image

Over De Vier Punten Groningen

Wie zijn wij

Wij maken het dagelijks mee dat jonge gezinnen en ouderen moeite hebben om hun financiën op orde te krijgen, te hebben of te regelen, of hun financiën helemaal niet (meer) kunnen beheren. Voor meerderjarigen kan beschermingsbewindvoering hierin een uitkomst bieden.
Download intake formulier

Samenwerkende partners

  • Clients
  • Clients

"Respect, betrokkenheid, creativiteit en passie geven richting aan onze missie."

Erkend en gecertificeerd

Een goed gevoel voor u

Horus richtte de separate stichting ‘Stichting Financieel Toezicht Inkomensbeheer’ (Stichting FTI) op. Deze stichting heeft een collectieve vergunning bij de AFM om te kunnen bemiddelen bij het openen van betaal- en/of spaarrekeningen en elektronisch geld. DVPG heeft zich bij deze stichting aangesloten om zo gebruik te kunnen maken van de collectieve vergunning. DVPG kan u behulpzaam zijn bij:
  Bemiddelen in elektronisch geld
  Bemiddelen in spaarrekeningen
  Bemiddelen in betaalrekeningen

Image
Image

Erkend door de NVB

Wij zijn erkend door de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) als hulpverleningsorganisatie met betrekking tot het convenant inzake pakket primaire betaaldiensten (basis bankrekening).

De Klachtenprocedure

De Vier Punten Groningen V.O.F.(hierna te noemen DVPG) streeft naar een perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u! Een gesprek met de betrokken medewerker of directie leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen. De datum van het voorval mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als belanghebbende. Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Toezicht en beheer

Binnen DVPG ziet een aparte medewerker toe op de naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden ten allen tijden strikt vertrouwelijk behandeld. Als een klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, heeft u de mogelijkheid de klacht vervolgens voor te leggen aan de klachtencommissie van branchevereniging Horus.

Indienen van een klacht

Een bezwaar of klacht dient schriftelijk te worden ingediend en voorzien te zijn van het volgende:
  uw naam, adres en woonplaats.
  uw eventuele kenmerk met DVPG.
  de datum waarop u uw schrijven verstuurt.
  een heldere beschrijving van uw klacht.
Eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken.
Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen.

Behandeling van uw klacht

Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven er naar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die uw klacht behandelt kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.

Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van uw klacht.
Icon

Respect

Icon

Betrokkenheid

Icon

Creativiteit

Icon

Passie